Home

Britisk korthår – oppdrett

 

Norwegian

English

N* Pearl Harmony´s er et lite oppdrett av Britisk korthår, lokalisert i Telemark.

Alle kattene er 100% renraset og registrert i NRR. Kattunger fra vårt oppdrett vil få stamtavle.

Vi har fokus på trivsel og helse.

Våre katter er kjære familiemedlem.  De har fri tilgang til hele huset, og har utallige klatrestativ plassert rundt i boligen samt et stort utvalg av leker. De har i tillegg egen rømningssikker kattegård hvor de får utfolde seg fysisk i frisk luft under kontrollerte former.

Kattene som bor hos oss trives godt sammen. Vi tenker at harmoni i dyreholdet vil kunne bidra til positiv pregning av den første viktige tiden i kattungenes oppvekst.

Kattunger som flytter til nye hjem har vokst opp i et hjem med hund og vil derfor også ha positive erfaringer med hund.

N * Pearl Harmony´s – British shorthair cattery located in eastern part of Norway.

All cats are 100 % purebred. We are member of NRR. The cattery is registred in FIFe

We focus on well-being and health.

Our cats are dear family members. They have free access to the whole house, and have many cat trees placed around the house as well as a large selection of toys. They also have their own escape-proof fenced area in our garden where they exercise in fresh air under controlled conditions.

The cats that live with us thrive well together, they are almost like real sisters. We believe that harmony between the cats will be a positive and important part of the first weeks in the kittens’ upbringing.

Kittens that move to new homes have grown up in a home with two friendly dogs and will have positive experiences with dogs.

Sendi 9 Month